Kunnen partijen na ondertekening van het compromis de verkoop in onderling akkoord verbreken door het compromis te scheuren?

Sedert het Vlaamse decreet van  23 november 2007 hebben partijen de mogelijkheid om over te gaan tot de ontbinding van de verkoopovereenkomst op een georganiseerde manier waarbij de evenredige verkooprechten vervangen worden door een vast tarief. Zowel de ontbonden of vernietigde overeenkomst en de overeenkomst tot minnelijke ontbinding zijn - indien voldaan is aan bepaalde voorwaarden - onderworpen aan een vast recht van slechts 10 euro.

Antwoord: 

Verder lezen?