Leeft jouw kantoor het antiwitwasreglement na?

Er zou verkeerdelijk de indruk kunnen bestaan dat er met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het KB 30 juli 2013 tot goedkeuring van het antiwitwasreglement voor vastgoedmakelaars plots nieuwe verplichtingen aan de vastgoedmakelaars werden opgelegd. Dit klopt echter niet. Het antiwitwasreglement heeft louter de bedoeling om de reeds bestaande verplichtingen ten aanzien van de vastgoedmakelaars in één document te vatten waarbij de bestaande regelgeving wordt verduidelijkt, zoals bijvoorbeeld de omschrijving van de bewijsstukken omtrent de identificatie van de cliënt.

Antwoord: 

Verder lezen?