Leegstand in Brussel: mag de overheid een administratieve boete en een gemeentelijke taks cumuleren voor eenzelfde omstreden huisvesting ?

Om de schaarste van logement te bestrijden, wil men eigenaars van leegstaande gebouwen aansporen om deze terug op de markt te zetten. Dit laat de staat eveneens toe om het verval te verhinderen van bepaalde wijken waarvan de gebouwen verwaarloosd zijn door de eigenaars, vaak met de enige bedoeling van vastgoedspeculatie. Meer nog: de verwaarloosde gebouwen kunnen er gevaarlijk uitzien en maatregelen dringen zich op omwille van veiligheidsredenen. Om eigenaars aan te sporen dit te doen, hebben de gemeenten regels uitgevaardigd, volgens dewelke de eigenaar van een leegstaand pand gesanctioneerd kan worden door een taks opgenomen in het gemeentelijk belastingreglement. De gewesten hebben eveneens gelijkaardige regels uitgevaardigd, volgens de welke een eigenaar van leegstaand pand gesanctioneerd kan worden door middel van een administratieve boete. Het komt erop neer dat de eigenaar van een pand dat beschouwd wordt als leegstaand, dubbel gesanctioneerd kan worden door een cumul van een boete en een taks. Is deze cumul wettelijk ?

Antwoord: 

Verder lezen?