Mag de syndicus zijn bevoegdheid overdragen?

Stel: om de kosten op het ereloon van de syndicus te drukken wenst de vereniging van mede-eigenaars dat de taken van syndicus beperkt zouden worden tot het administratief en financieel beheer. Het technisch beheer zouden enkele mede-eigenaars voor hun rekening nemen. Kan de syndicus een deel van zijn bevoegdheid overdragen? De wet op de mede-eigendom bepaalt dat de syndicus als enige aansprakelijk is voor zijn beheer en hij zijn bevoegdheid in principe niet kan overdragen dan met toestemming van de algemene vergadering en dit slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden. De algemene vergadering kan dus niet beslissen om het technisch beheer door enkele mede-eigenaars te laten uitvoeren.

Antwoord: 

Verder lezen?