Mag de verhuurder het gehuurde pand betreden voor het uitvoeren van bepaalde werken?

Stel, je hebt als verhuurder een woninghuurovereenkomst afgesloten met de huurder. Tijdens de looptijd van de huur blijkt dat in het gehuurde pand herstellingswerken moeten worden uitgevoerd, die contractueel lastens de verhuurder vallen. Heb je als verhuurder het recht om het huurpand te betreden om deze werken uit te voeren, zelfs als de huurder hiervoor zijn toestemming niet geeft?

Antwoord: 

Verder lezen?