Met welke nieuwigheden tracht de gewijzigde vastgoedmakelaarswet meer transparantie in de tuchtprocedure te brengen?

De vernieuwde vastgoedmakelaarswet van 21 december 2017, die verscheen op 22 januari 2018 in het Belgisch Staatsblad en die in werking is getreden op 1 februari 2018, heeft als voornaamste doelstelling de transparantie van de tuchtprocedures te vergroten.

Antwoord: 

Verder lezen?