Moet de bouwpromotor bijdragen in de kosten voor niet-verkochte kavels?

Ja, de bouwpromotor kan de dwingende bepalingen van de wet op de mede-eigendom met betrekking tot de bijdragen in de gemeenschappelijke kosten niet omzeilen door een kostenvrijstellingsbeding te laten opnemen in het reglement van mede-eigendom. Dergelijke clausules dienen als niet-geschreven of als nietig te worden beschouwd.

Antwoord: 

Verder lezen?