Moet de syndicus beschikken over een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering alvorens hij hoger beroep kan instellen?

De syndicus heeft de wettelijke bevoegdheid om de vereniging van mede-eigenaars in rechte te vertegenwoordigen. Wanneer de syndicus als mandataris van de vereniging van mede-eigenaars in rechte wil optreden, moet hij zich in principe laten machtigen door de algemene vergadering alvorens de procedure in te stellen. De vraag stelt zich soms of de syndicus ook moet beschikken over een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering alvorens hij hoger beroep kan instellen?

Antwoord: 

Verder lezen?