Moet er in het kader van het Logiesdecreet ook een rookmelder geplaatst worden in de keuken, indien zich daar de inkomdeur bevindt?

Het Brandveiligheidsattest schrijft voor dat er een rookmelder moet zijn geïnstalleerd in elke ruimte op het traject tussen de slaapruimtes en de inkomdeur, waaronder ook in de slaapkamer. Stel dat je een appartement in portefeuille hebt waarbij de inkomdeur zich in de keuken bevindt. Daar een rookmelder installeren, kan zorgen voor (valse) alarmsignalen wanneer er eten wordt bereid. Geldt de rookmeldersverplichting ook voor keukens? En zo ja, bestaan hier dan oplossingen voor?

Antwoord: 

Verder lezen?