Moet je in het ene gewest meer successierechten betalen dan in het andere?

Waar je woont, bepaalt hoeveel successierechten je erfgenamen moeten betalen bij je overlijden. In België zijn de erfregels gelijk gezien ze bij wet zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek maar de tarieven verschillen per gewest. Zo kan erven in het ene gewest goedkoper zijn dan in het andere.

Antwoord: 

Verder lezen?