Op welke wijze kunnen erfdienstbaarheden ontstaan en welke mogelijkheden zijn er om erfdienstbaarheden op te heffen?

Een erfdienstbaarheid kan omschreven worden als een last die op een erf (het lijdende of dienende erf) gelegd wordt tot nut en gebruik van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort (het heersende erf). Niet enkel het welgekende recht van overgang, maar ook het recht van afsluiting, het recht van afpaling, het verbod om te bouwen, de gemene muur, het recht van uitweg, het recht van doorgang, het recht van riolering en van waterleiding,... zijn voorbeelden van erfdienstbaarheden. Een erfdienstbaarheid is in principe eeuwigdurend. Toch heeft de wet een aantal beperkte mogelijkheden voorzien om dit recht al dan niet vrijwillig te beëindigen.

Antwoord: 

Verder lezen?