Over welke rechten beschikt de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt ingevolge de GDPR?

Op 25 mei 2018 werd de GDPR of Privacyverordening van kracht. De GDPR regelt de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Daarbij wordt veel belang gehecht aan de rechten waarover de betrokkene (dit is de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt) beschikt. Iedereen die persoonsgegevens verwerkt, moet beschikken over een duidelijke privacy policy, waarin deze rechten worden vermeld.

Antwoord: 

Verder lezen?