Ruil onder verkooprechten of onder BTW ?

Ruil is een contract waarbij partijen overeenkomen elkaar een zaak in de plaats van een andere zaak af te staan (artikel 1702 B.W.). Een ruilovereenkomst is een overdragend contract onder bezwarende titel en eigenlijk hetzelfde als een verkoopovereenkomst met dit verschil dat in plaats van een financiële koopsom iets anders als tegenprestatie gegeven wordt. Dit verhindert niet dat bij een ruil, naast de overgedragen zaak, ook een opleg bedongen kan worden.

Antwoord: 

Verder lezen?