Speelt de taalwetgeving op het vlak van het appartementsrecht?

Algemeen kan worden gesteld dat de taalwetgeving niet speelt op het vlak van  het appartementsrecht  en dat taalvrijheid het beginsel is, zoals dit gegarandeerd wordt door artikel 30 van de Grondwet. De wet van 2010 heeft aan dit beginsel  niets veranderd.  Wel zijn er enkele principes waarmee rekening moet worden gehouden.

Antwoord: 

Verder lezen?