Tegen wanneer dient de opzegging bij woninghuur gegeven te worden als de huurovereenkomst niet de eerste dag van de maand start?

Meestal start een huurovereenkomst de eerste dag van de maand. Vaak zijn er echter omstandigheden waarbij het huurcontract best wel in de loop van de maand aanvangt: op uitdrukkelijke vraag van de nieuwe huurder, omdat het de eerste verhuur is of omdat de woning toch leeg staat.  Een vraag die dan vaak terugkomt is: maken we het ons dan niet moeilijk als het op de opzegging aankomt?  Is het niet makkelijker om het contract om die reden toch maar de eerste van de maand een aanvang te laten nemen?  De Woninghuurwet biedt een duidelijk antwoord op de vraag tegen wanneer een opzegging moet worden gegeven.  Die regels zijn onverkort van toepassing bij een huurovereenkomst die niet de eerste van de maand start.

Antwoord: 

Verder lezen?