Waarop moet je als vastgoedmakelaar letten bij de aan-of verkoop van een onroerend goed met een gemene muur?

Het Burgerlijk Wetboek biedt aan iedere eigenaar wiens erf paalt aan andermans muur, de mogelijkheid om die geheel of gedeeltelijk gemeen te maken, mits vergoeding van de helft van de waarde van (het gedeelte van) de muur en de grond waarop hij gebouwd is. De aanpalende eigenaar kan zo de eigenaar van de scheidingsmuur verplichten die muur gemeen te maken en de aanpalende eigenaar als onverdeelde mede-eigenaar van de muur te erkennen. Dit recht is niet verjaarbaar.

Antwoord: 

Verder lezen?