Wanneer is een bouwheer of ontwikkelaar van een bouwproject of verkaveling, verplicht een archeologisch vooronderzoek uit te voeren?

Als men voor een bouwproject een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning nodig heeft, dan is men in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. Die archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, waarvoor een erkende archeoloog moet worden aangesteld. De doelstelling van het archeologisch vooronderzoek is om te bepalen of er op het terrein al dan niet archeologisch erfgoed aanwezig is en om maatregelen voor te stellen om met het aanwezige erfgoed om te gaan.

Antwoord: 

Verder lezen?