Wanneer en hoe kan de huurprijs herzien worden in geval van woninghuur?

Bij aanvang van de woninghuurovereenkomst bepalen partijen in principe vrij de huurprijs in functie van de  ligging en de kenmerken van het verhuurde goed: de huurprijzen zijn op de private huurmarkt niet gereglementeerd.   De Woninghuurwet limiteert dit principe van contractuele vrijheid echter: tijdens de duurtijd van de overeenkomst kan een prijsherziening slechts onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde gevallen kan de huurprijs zelfs niet herzien worden als een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten.

Antwoord: 

Verder lezen?