Wanneer is er sprake van een geldige toestemming conform de GDPR?

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), in werking getreden. Deze Europese verordening handelt over de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen en vervangt de Belgische Privacywet van 1992. De GDPR stelt dat er zes rechtsgronden zijn waarop men zich kan baseren om persoonsgegevens van natuurlijke personen te verwerken. Eén van deze rechtsgronden betreft de toestemming van de betrokkene (de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens men verwerkt). Dit was al het geval onder de oude Privacywet, maar de voorwaarden waaraan een toestemming moet voldoen, zijn een stuk strenger geworden.

Antwoord: 

Verder lezen?