Wanneer kan de vastgoedmakelaar zijn bemiddelingsopdracht als verwezenlijkt beschouwen?

Opdat de vastgoedmakelaar aanspraak kan maken op ereloon, is vereist dat het voorwerp van de bemiddelingsovereenkomst effectief werd verwezenlijkt en dit door toedoen van de vastgoedmakelaar. Hoewel dit principe eenvoudig lijkt, blijken hieromtrent in de praktijk nogal wat discussies te rijzen. Hieronder zetten we nog even de belangrijkste principes op een rij.

Antwoord: 

Verder lezen?