Wanneer kan genoten worden van het verlaagd tarief voor de onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen?

Als extra stimulans om energiezuinig te (her)bouwen wordt in Vlaanderen een verlaagd tarief toegepast voor de onroerende voorheffing, meer bepaald wanneer de gebouwde/verbouwde woning aan een maximaal e-peil voldoet. De toegekende vermindering verschilt naargelang het behaalde peil. Een recent decreet wijzigt de regeling en brengt deze up-to-date met de strengere EPB-eisen die vanaf 1 januari 2016 van kracht zullen zijn.

Antwoord: 

Verder lezen?