Wanneer moet de huurder een opzegvergoeding betalen bij woninghuur?

De Woninghuurwet geeft aan de huurder de mogelijkheid om een huurovereenkomst af te sluiten voor een standaard duur van 9 jaar of voor een duur die korter is dan of gelijk is aan drie jaar. De vraag rijst in welke gevallen de huurder tot een opzeg kan overgaan en welke vergoeding hij hiervoor verschuldigd is. Nog even de belangrijkste principes op een rij.

Antwoord: 

Verder lezen?