Wanneer moet de oude woning worden verkocht om van het klein beschrijf voor de nieuwe aankoop te kunnen genieten?

Het klein beschrijf is in beginsel niet toepasbaar wanneer de koper reeds eigenaar is van een andere woning, tenzij die woning werd geërfd van een bloedverwant in opgaande lijn (dergelijke woning wordt buiten beschouwing gelaten). Indien een koper een tweede woning bezit, zou hij er dus in principe geen gebruik van kunnen maken. Maar: indien de koper zich ertoe verbindt deze andere woning te verkopen binnen het jaar na de datum van de aankoopakte van de bescheiden woning, zal hij toch kunnen genieten van het klein beschrijf.

Antwoord: 

Verder lezen?