Wanneer moet de verhuurder die de woninghuurovereenkomst opzegt voor het uitvoeren van grote werken, de huurder de documenten ter staving bezorgen?

Stel, de verhuurder wenst de woninghuurovereenkomst op te zeggen wegens het uitvoeren van grote werken. Om van dit opzeggingsmotief gebruik te kunnen maken moet de verhuurder aan de huurder onder meer de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen meedelen. Wanneer moet de verhuurder dit juist doen?

Antwoord: 

Verder lezen?