Wanneer zal de vrederechter een huurcontract nietig verklaren als gevolg van woningkwaliteitsgebreken?

Middels het Vlaams Woninghuurdecreet wordt verduidelijkt dat elke huurwoning moet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, die worden vooropgesteld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. Omdat deze normen van openbare orde zijn, kunnen zeer zware sancties opgelegd worden in geval van inbreuken. Wellicht de zwaarste is de nietigheidssanctie. Wanneer zal de vrederechter een huurcontract nietig verklaren ten gevolge van woningkwaliteitsgebreken?

Antwoord: 

Verder lezen?