Wanneer zal een rechter de ontbinding van de huurovereenkomst wegens wanbetaling uitspreken?

De verhuurder die wordt geconfronteerd met een betalingsachterstand van de huurder, zal zich tot de bevoegde vrederechter moeten wenden om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Wordt deze ontbinding bij een betalingsachterstand automatisch uitgesproken of moeten hiervoor bepaalde voorwaarden vervuld zijn?

Antwoord: 

Verder lezen?