Wanneer zijn de leefregels binnen een appartementsmede-eigendom tegenstelbaar?

De leefregels binnen een appartementsmede-eigendom zijn vervat in de burgerrechtelijke principes, de statuten en het reglement van orde. Deze regels zijn maar afdwingbaar en hun inbreuken zijn maar sanctioneerbaar indien ze tegenstelbaar zijn aan de titularissen van zakelijke rechten, zoals eigenaars en vruchtgebruikers, en titularissen van persoonlijke rechten, zoals huurder. Wanneer zijn de regels tegenstelbaar?

Antwoord: 

Verder lezen?