Wat als één van de twee (feitelijk samenwonende) huurders de gehuurde woning wil verlaten en alleen voor zichzelf een opzeg geeft?

Je verhuurde een woning aan een koppel dat niet gehuwd en niet wettelijk samenwonend is. Na enige tijd krijg je een opzeggingsbrief van één van de huurders die de huurovereenkomst “wat zijn deel betreft” wenst op te zeggen. In deze opzeggingsbrief is aangegeven dat de andere huurder hier akkoord mee is en de huurovereenkomst alleen zal verder zetten. Hoe dient de verhuurder hierop te reageren?

Antwoord: 

Verder lezen?