Wat als één van de verkopers onbekwaam is ?

Het principe van verkoop van een onroerend goed waarin een onbekwame medegerechtigd is, is de openbare verkoop. Maar een verkoop uit de hand is eveneens mogelijk. Een voorafgaandelijke toelating van de vrederechter is altijd vereist. Er moet worden gemotiveerd waarom de verkoop uit de hand tot belang van de onbekwame strekt en er moet een schattingsverslag worden opgemaakt van het te verkopen onroerend goed.

Antwoord: 

Verder lezen?