Wat als achteraf blijkt dat de volmachthouder anders heeft gestemd dan de volmachtgever had aangeduid?

De volmachtgever is slechts gebonden door de daden van zijn volmachthebber in zoverre deze handelde binnen de perken van zijn mandaat. Bij een volmacht zonder steminstructies is de volmachtgever gebonden door de wijze waarop de volmachthouder heeft gestemd. Gaat de volmachthouder daarentegen in tegen eventuele steminstructies, dan is de mede-eigenaar niet gebonden door de uitgebrachte stem en kan hij desgevallende de nietigheid van de stemming opwerpen.

Antwoord: 

Verder lezen?