Wat als de huurder de huurwoning, gelegen in Vlaanderen, niet gebruikt als hoofdverblijfplaats?

Stel, je sluit met een huurder een woninghuurovereenkomst af. In de huurovereenkomst wordt aan de huurder uitdrukkelijk de verplichting opgelegd om het gehuurde goed te bestemmen als hoofdverblijfplaats en zich daar te domiciliëren. Na verloop van tijd blijkt dat de huurder het pand slechts gebruikt als tweede verblijf. Kan je je als verhuurder in dit geval beroepen op de contractuele clausule die de woninghuurovereenkomst automatisch ontbonden verklaart? En wat met de eventuele nadelige gevolgen, zoals belastingen of heffingen?

Antwoord: 

Verder lezen?