Wat als de mede-eigenaars van een deelvereniging zonder rechtspersoonlijkheid door enkele andere mede-eigenaars van de hoofdvereniging worden geboycot?

De uiteindelijke beslissingen met betrekking tot de in de statuten aangeduide particuliere gemene delen van een deelvereniging zonder rechtspersoonlijkheid moeten door  de algemene  vergadering van de hoofdvereniging worden genomen. Om te verhinderen dat de vereiste meerderheid niet zou behaald worden kan de voorzitter van de algemene vergadering best een  oproep  doen aan de mede-eigenaars die geen belang hebben bij particuliere gemene delen van een deelvereniging zonder rechtspersoonlijkheid om zich bij de stemming te onthouden. Tegen malafide mede-eigenaars die deze oproep negeren en de vereiste meerderheid desgevallend breken bestaat een goede kans om bij de vrederechter een procedure te winnen op grond van ‘misbruik van minderheid’. 

 

Antwoord: 

Verder lezen?