Wat als de oppervlakte van een onroerend goed in de publiciteit niet klopt?

Stel: een woning met tuin wordt verkocht. Het kan gebeuren dat in de publiciteit een verkeerde oppervlakte wordt vermeld. Wat zijn de gevolgen en hoe kan men dit voorkomen? De grondoppervlakte is voor de koper essentieel waardoor een groot verschil in de oppervlakte aanleiding kan geven tot ongeldigheid van de verkoop op grond van dwaling. Een vastgoedmakelaar heeft immers de verplichting om het onroerend goed dat te koop wordt aangeboden correct en gedetailleerd te omschrijven.

Antwoord: 

Verder lezen?