Wat als een opdrachtgever hoogbejaard is en hij tijdens de bemiddelingsopdracht waarschijnlijk wilsonbekwaam zal worden?

Stel: je opdrachtgever tot verkoop of verhuur is hoogbejaard en de kans is reëel dat hij/zij tijdens de bemiddelingsopdracht wilsonbekwaam zal worden. In dat geval kan de verkoop in principe enkel doorgaan na de aanstelling en het akkoord van een bewindvoerder. Deze bewindvoerder heeft daarvoor bovendien een machtiging van de vrederechter nodig. Wat als de opdrachtgever echter een volmacht heeft gegeven met betrekking tot het beheer van zijn goederen bij de notaris op een moment dat hij wel nog wilsbekwaam was?

Antwoord: 

Verder lezen?