Wat als er een voorkooprecht rust op slechts een deel van het onroerend goed waarvoor de vastgoedmakelaar een bemiddelingsopdracht tot verkoop kreeg?

De vastgoedmakelaar heeft m.b.t. de voorkooprechten voornamelijk een informatieplicht, in die zin dat hij partijen uitdrukkelijk moet informeren over het eventueel bezwaard zijn van het onroerend goed met één of meerdere voorkooprechten. Maar wat als er een voorkooprecht rust op slechts een deel van het onroerend goed waarvoor de vastgoedmakelaar een bemiddelingsopdracht tot verkoop kreeg?

Antwoord: 

Verder lezen?