Wat als na een woninghuur van negen jaar noch de verhuurder noch de huurder de huurovereenkomst heeft opgezegd?

De woninghuurwet voorziet dat een woninghuur voor een woning die dient tot hoofdverblijfplaats geacht wordt te zijn aangegaan voor een duur van 9 jaar. Indien partijen wensen dat deze woninghuurovereenkomst stopt na deze 9 jaar dan dient men een opzeg te geven.

Antwoord: 

Verder lezen?