Wat als partijen een opsplitsing wensen van roerende en onroerende goederen in de verkoopovereenkomst om zo de registratierechten te drukken?

Het is niet ongebruikelijk dat in de verkoopovereenkomst een deel van de verkoopprijs wordt afgesplitst als zijnde de prijs die overeenstemt met de mee verkochte roerende goederen. Op dit deel van de verkoopprijs zijn dan in principe geen registratierechten verschuldigd. Het is hierbij van belang om een correcte en waarheidsgetrouwe inventaris en waardering van de roerende goederen aan de verkoopovereenkomst toe te voegen, zodat de ontvanger van de Registratie kan vaststellen dat het bedrag voor de roerende goederen niet met de natte vinger werd vastgesteld.

Antwoord: 

Verder lezen?