Wat bepaalt het Vlaams Woninghuurdecreet rond de medehuur door feitelijke samenwoners?

Een in het oog springende en belangrijke innovatie binnen het Vlaams Woninghuurdecreet zijn de nieuwe regels rond medehuur. Het is voor het eerst dat hierover binnen het woninghuurrecht bepalingen worden opgenomen. Feitelijke samenwoners worden voortaan een stuk beter beschermd. Het begrip “feitelijk samenwonenden” dekt daarbij niet louter de lading van de ‘affectieve relatie’. Het gaat evenzeer om personen, die geen koppel vormen maar bijvoorbeeld samenhuizen omwille van financiële redenen. Wat moet je hierover weten?

Antwoord: 

Verder lezen?