Wat is de 'dode hoek' bij de overdracht van onroerend goederen?

De notaris heeft bij de overdracht van een onroerend goed een belangrijke onderzoeksplicht inzake de hypothecaire staat van het goed. Hiertoe moet hij een hypothecair getuigschrift opvragen bij het hypotheekkantoor van het arrondissement waar het goed is gelegen. Hij moet er immers op toezien dat de overdracht ‘vrij en onbelast’ kan doorgaan. Jammer genoeg zijn er periodes van onzekerheid die niet worden gedekt door de opzoekingen van de notaris. Dit noemt men in het notariële vakjargon het probleem van de 'dode hoek'. Ook de vastgoedmakelaar moet zich hiervan bewust zijn bij de opmaak van de onderhandse verkoopovereenkomst.

Antwoord: 

Verder lezen?