Wat is een pandwissel ?

Bij de verkoop van een onroerend goed zuivert men het goed doorgaans van alle hypotheken die het belasten. Als de hypothecaire inschrijving genomen is op de woning die wordt verkocht, moet de kredietnemer het nog verschuldigde saldo van de door de hypotheek gewaarborgde schuld terugbetalen. Pas dan kan men de doorhaling van de hypothecaire inschrijving bekomen. De kredietnemer kan er evenwel voor opteren om in plaats daarvan de hypothecaire inschrijving over te brengen naar een ander onroerend goed en de hypothecaire lening gewoon verder af te lossen.

Antwoord: 

Verder lezen?