Wat is een recht van wederinkoop?

Het recht van wederinkoop wordt behandeld in de artikelen 1659 – 1673 B.W. Een recht van wederinkoop, dat moet worden bepaald in de koopovereenkomst zelf, geeft aan de verkoper het recht om gedurende een termijn van maximum 5 jaar het verkochte goed terug te nemen van de koper, mits betaling van de oorspronkelijke prijs en mits de koper te vergoeden voor bepaalde aankoopkosten, de noodzakelijke herstellingen en de nuttige herstellingen ten belope van de erdoor verwezenlijkte waardevermeerderingen.

Antwoord: 

Verder lezen?