Wat is een woning in de zin van het wetboek inkomstenbelasting 1992?

Aan de studiedienst werd recent de vraag voorgelegd of het langetermijnsparen van toepassing kan zijn bij de aankoop van een studentenkamer, waarin geen kookgelegenheid aanwezig is. Deze vraag is interessant, daar zij raakt aan één van de fundamentele beginselen van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992: hoe dient het begrip ‘woning’ in fiscalibus te worden geïnterpreteerd? Het antwoord hierop is niet louter relevant voor het langetermijnsparen (cfr. art. 145-5 WIB92). Ook de wettelijke bepalingen omtrent de woonbonus zitten nog steeds vervat in het WIB, waardoor de definitie van het begrip ‘woning’ hierbij tevens van toepassing is.

Antwoord: 

Verder lezen?