Wat gebeurt er indien de syndicus, zonder goedkeuring van de algemene vergadering, niettemin toch een contract zou afsluiten dat de duur van zijn mandaat overschrijdt?

De syndicus heeft de bevoegdheid om de vereniging van mede-eigenaars te vertegenwoordigen voor het beheer van de gemeenschappelijke delen. Dit betekent dat de syndicus in naam en voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars de noodzakelijke contracten zal moeten afsluiten. De wet bepaalt dat de syndicus onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering geen verbintenissen kan aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te boven gaat. Wat gebeurt er indien de syndicus, zonder goedkeuring van de algemene vergadering, niettemin toch een contract zou afsluiten dat de duur van zijn mandaat overschrijdt?

Antwoord: 

Verder lezen?