Wat is het verschil tussen een huur en een bruikleen?

Stel, een eigenaar van een onroerend goed verstrekt aan een derde een persoonlijk genotsrecht op dit onroerend goed. In ruil voor dit gebruiksrecht dient de derde geen klassieke huurprijs te betalen, maar wordt hem louter de verplichting opgelegd om te voorzien in onderhoud van het goed. Naar aanleiding van een beëindiging van dit persoonlijk genotsrecht door de eigenaar, beroept de derde zich op de dwingende bepalingen van de Woninghuurwet om de door de eigenaar gegeven opzeg te betwisten. Kan dit?

Antwoord: 

Verder lezen?