Wat is het verschil tussen een voorkeurrecht en een voorkooprecht bij de verkoop van een onroerend goed?

Een voorkeurrecht houdt in dat de titularis van dit recht als eerste de kans krijgt het goed aan te kopen wanneer de verkoper van plan is het goed te koop aan te bieden, en dit vooraleer een verkoopovereenkomst met een derde wordt afgesloten. Zo wordt aan de titularis een bevoorrechte onderhandelingspositie gegeven. Een voorkooprecht is een conventioneel of wettelijk recht voor een bepaalde begunstigde persoon, rechtspersoon of instantie om een onroerend goed dat wordt verkocht bij voorrang aan te kopen voor elke andere persoon.

Antwoord: 

Verder lezen?