Wat is het zogenaamde 'drempelgeld' bij handelshuur en wat zijn de valkuilen hierbij?

Bij handelshuur is het niet ongebruikelijk dat er bij het afsluiten van de huurovereenkomst door de huurder een drempelgeld (‘pas de porte’, ‘sleutelgeld’ of ‘zulle’) moet betaald worden, als voorwaarde om het genot van het gehuurde goed te bekomen. Dit is toegelaten onder de Handelshuurwet. Wel doen partijen er goed aan om in de huurovereenkomst precies te omschrijven wat de betekenis is van dit drempelgeld, alsook wat het lot is van dit drempelgeld in geval van een vroegtijdige beëindiging of ontbinding van de huur. Is het drempelgeld de vergoeding voor de overname van cliënteel? Is het de vergoeding voor bepaalde inrichtingen waarvan de huurder eigenaar wordt? Gaat het om een voorafbetaalde huur?

Antwoord: 

Verder lezen?