Wat houdt de procesbevoegdheid van de syndicus in?

Het bij uitstek meest zichtbare en aanwezige orgaan van de vereniging van mede-eigenaars is de syndicus. Hij is de persoon die dagelijks zorg draagt voor de goede gang van zaken in het gebouw en die optreedt als vertegenwoordiger of gemandateerde van de vereniging van mede-eigenaars. Met de wet van 2 juni 2010 heeft de wetgever echter gesleuteld aan de procesbevoegdheid van de syndicus. Wat houdt de procesbevoegdheid van de syndicus juist in?

Antwoord: 

Verder lezen?