Wat houdt de Wet Breyne precies in en wanneer is ze van toepassing?

De woningbouwwet, beter gekend als de wet Breyne, heeft als doel de nodige bescherming te bieden aan de koper van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning of appartement (aankoop van een nieuwbouwwoonst op plan of 'sleutel op de deur'). In het verleden hebben zich immers talrijke misbruiken voorgedaan in hoofde van bepaalde bouwpromotoren die te weinig deskundig waren of onvoldoende vermogend waren. Vaak bleven kopers volledig in de kou staan in geval van faillissement van hun bouwpromotor. Bovendien waren de contracten tussen koper en bouwpromotor toetredingscontracten geworden waarvan de inhoud eenzijdig door de bouwpromotor was bepaald met tal van clausules die enkel in het voordeel van de promotor waren. De wetgever achtte het dan ook noodzakelijk om tussen te komen en bepaalde zaken op dwingende wijze te regelen. De bescherming van de koper wordt in de wet Breyne door verschillende maatregelen verwezenlijkt.

Antwoord: 

Verder lezen?