Wat is huurkoop?

Huurkoop is een bijzondere vorm van transactie met uitgestelde eigendomsoverdracht. Middels deze constructie wordt de aankoopprijs betaald in schijven, meer bepaald in de vorm van een huurgeld. Het verkochte pand wordt immers na de ondertekening van de huurkoopovereenkomst ter beschikking gesteld aan de koper, die het kan bewonen. De koper is er vervolgens toe gehouden om de aankoopprijs in maandelijkse afbetalingen (equivalent van huurgelden) af te lossen.

Antwoord: 

Verder lezen?