Wat indien er rond de woning asbest aanwezig is?

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die met het blote ogen niet kunnen worden waargenomen. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. Ze veroorzaken allerlei ziekten en kanker. Deze ziekten treden meestal pas 20 tot 40 jaar na de eerste blootstelling aan asbest op. Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken.

Antwoord: 

Verder lezen?